Gå direkt till innehållet.

Tjänsten använder cookies som gör det möjligt att identifiera sig i tjänsten. Mer information om dataskydd.

Din webbläsare är föråldrad. För att få en så bra användarupplevelse som möjligt kan du uppdatera din webbläsare

Namnändring

Du kan ansöka om ändring av för- eller efternamn. Handläggningen tar några månader. Beslutet skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per krypterad e-post. Du betalar handläggningsavgiften när du skickar ansökan. Avgiften betalas inte tillbaka även om namnet i ansökan inte godkänns. Identifiera dig innan du fyller i ansökan.


Ändring av förnamn

Du kan ansöka om ändring av ett eller flera förnamn. Du kan också föreslå ett sekundärt namnalternativ. Handläggningsavgiften för en namnändring är 60 euro. Du kan också prova nya namn innan du ansöker.

Pröva nya förnamn

För förnamns ansökan behöver du

  • nätbankskoder eller kreditkort för att betala ansökan
  • vid behov en fritt formulerad motivering

Efternamnsändring

Du kan också ansöka om en ändring i ditt nuvarande efternamn eller om ett helt nytt nybildat efternamn. Du kan också föreslå ett sekundärt namnalternativ.

Tjänstens prislista
Återgång till tidigare efternamnPris 60 euro
Du har alltid rätt att återta ett efternamn du haft tidigare.
Annan efternamnsändringPris 60 eller 120 euro
Om du har en efternamnskombination kan du ansöka om att lämna bort den ena delen i kombinationen, lämna bort bindestrecket mellan delarna eller lägga till ett bindestreck mellan delarna. Du kan också ansöka om ett helt nytt nybildat efternamn.

För efternamns ansökan behöver du

  • nätbankskoder eller kreditkort för att betala ansökan
  • en fritt formulerad motivering, om du ansöker om något annat än att få återta ett av dina tidigare efternamn